Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Prinosy

LogoEMG.png 

EnergoManager vám přinese ekonomické úspory

 • snížením nákladů na vytápění, chlazení a spotřebu strojů,
 • úpravou strategií plánování odběrů energií.

Optimalizací provozu na základě:

 • aktuálních a připravovaných legislativních opatření (úprava bilančních výpočtů, komunikace s orgány státní správy apod.),
 • vyhodnocení a následné doporučení na řízení procesů,
 • dodržení odběrových diagramů,
 • využívání dotačních titulů,
 • výrazného zrychlení  tvorby auditů, studií, projektů apod.,
 • detekcí ztrát v rozvodech energií a rozborem jejich investiční eliminace,
 • návrhů na zařazování nových technologií do provozu, včetně jejich technicko-ekonomické vhodnosti,
 • přípravy podkladů pro rozhodování a plánování (předpřipravené bilance, dokumentace, audity, studie, hodnotící zprávy apod. přístupné on-line přes webové prostředí),
 • tvorby výkaznictví pro státní správu (KVET, DEZ,…) a hodnocení efektivity realizovaných opatření v provozu.
 •  

 

Neplytvejte.png